FluX bedrijfssoftware Facturatie

Deze wordt in hoge mate bepaald door uw producten en/of diensten maar ook door de wijze waarop deze worden uitgeleverd en afgehandeld. FluX maakt facturatie eenvoudig en geheel naar uw wensen. Denk hierbij onder andere aan:


 

Uw facturatie in één oogopslag

 

Eenvoudige en efficiënte inkoopondersteuning

 

Administratieve invulling van het totale logistieke traject

 

Altijd alle informatie beschikbaar

 

Facturering conform de afspraken met uw klant

Het laatste is met name van belang voor het uiteindelijke resultaat. Het is aangetoond dat een communicatieve en prompte facturering bijdraagt aan tijdige betaling.

Meer informatie? kijk op fluxerp.nl